• تانکر سازی سپاهان مخزن
    با بیش از 20 سال موفقیت در تولید و فروش
  • تانکر سازی سپاهان مخزن
    به مدیریت آقای سعید سُهی
  • تانکر سازی سپاهان مخزن
    ساخت و توليد ، فروش انواع تانکر
    ساخت و تولید تانکرهای چرخدار سه محور،دو محور،حمل قیر،حمل اسید و آب